Energie Coöperatie Vorden

Samen profiteren van duurzame energie

Energie Coöperatie Vorden is een ledencoöperatie van en voor alle inwoners van Vorden en omstreken. De leden zijn samen eigenaar van de coöperatie. Als lid kun je meedenken, meepraten en meebeslissen. Coöperatief is: met elkaar, voor elkaar en van elkaar.

We streven naar het leveren van een bijdrage aan het energieneutraal maken van de gemeente Bronckhorst. Om te beginnen door grote daken in onze gemeente met zonnepanelen te beleggen. Dit noemen we zonnedaken. Dat kunnen daken van agrariërs, bedrijven of appartementengebouwen zijn.

Hierbij benutten we de Regeling Verlaagd Tarief energiebelasting, beter bekend als de ‘postcoderoosregeling’. De coöperatie investeert in de productie van groene stroom en energie in Vorden en omgeving. De leden van de coöperatie ontvangen een deel van de energiebelasting terug.

Afhankelijk van wat de leden willen, kunnen we ons ook gaan bezighouden met andere collectieve projecten die in de energietransitie passen.


Kan ik lid worden?


Wat is een postcoderoosregeling?

Bekijk de animatie met daarin een korte uitleg van de postcoderoosregeling.

Bekijk de animatie


Over Energie Cooperatie Vorden

Meer informatie over onze coöperatie is te vinden bij de veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen


Samenwerking met energieleverancier

Om de door de coöperatie opgewekte stroom en energie aan onze leden te kunnen leveren moeten we gebruik maken van een energieleverancier met leveringsvergunning. De keuze voor die energieleverancier is nog niet gemaakt. We doen dit zodra de eerste zonnepanelen worden geïnstalleerd. Er zijn verschillende leveranciers die hiervoor in aanmerking komen, zowel binnen de regio als daarbuiten.

Onze missie

Partners van de coöperatie

Op ons initiatief is er in april 2018 jl. een overleg opgestart met de andere energie coöperaties in de Gemeente Bronckhorst. De gemeente is daarbij gevraagd het voortouw te nemen en een platform op te richten, waarbij kennis en ervaring gedeeld gaan worden. Dit Groene Energie Overleg Bronckhorst kan in de toekomst een belangrijke rol vervullen op de route naar een energieneutrale Gemeente in 2030.

Bestuur van de coöperatie

De initiatief groep van de coöperatie bestaat uit 6 leden.

Bestuur van de coöperatie

Bekijk en download de flyer

In de flyer staan kort de voordelen op de rij als je lid en klant wordt.


Flyer Energie Cooperatie Vorden


Download de flyer

Missie Energie Coöperatie Vorden

Nul op de meter!

Energie Cooperatie Vorden

Energie Coöperatie Vorden is opgericht om een bijdrage te leveren aan de energie doelstelling van de gemeente Bronckhorst: energieneutraal in 2030. Te realiseren door energiebesparing, lokale duurzame energieopwekking en mobiliteit.

Om te beginnen hebben we gekozen voor installaties met zonnepanelen binnen het postcodegebied 7251 (met omringende postcodes) met de daaraan gekoppelde teruggave van de energiebelasting. In een later stadium zullen we ons ook bezighouden met energiebesparing, windenergie, andere vormen van duurzame energieopwekking en mobiliteit.

Ons uitgangspunt daarbij is dat alle inwoners van Vorden en omgeving daaraan mee moeten kunnen doen. Zowel mensen met een smalle beurs, bewoners van een huurhuis of een huis met een dak dat niet geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen. In onze communicatie zullen we met name ook deze groep motiveren deel te nemen aan de activiteiten van de coöperatie.

Om die reden hebben we gekozen voor een model waarbij de leden van de coöperatie niet zelf hoeven te investeren maar slechts een éénmalige bijdrage leveren op basis van hun elektriciteitsverbruik van 1 cent per kWh op jaarbasis. Daarna krijgen die leden gedurende 15 jaar een korting op de energiebelasting, ook weer gebaseerd op hun elektriciteitsverbruik.  

Op die manier hopen we niet alleen onze doelstelling te realiseren, maar ook om zoveel mogelijk inwoners van Vorden te betrekken bij de energietransitie en om te voorkomen dat er rond dit onderwerp een nieuwe tweedeling in de samenleving gaat ontstaan.

 

Daarbij maken we waar mogelijk gebruik van lokale/regionale installateurs en leveranciers. Op die manier leveren we ook een bijdrage aan de lokale/regionale werkgelegenheid. People, Planet en Profit zijn daarbij de uitgangspunten. Energie Coöperatie Vorden streeft ernaar zijn activiteiten financieel gezond en onafhankelijk van structurele financiële ondersteuning uit te voeren.

Ik wil lid worden!

Groene energie voor iedereen in Vorden en omgeving!

Bestuur van Energie Coöperatie Vorden

De initiatiefgroep


Onze coöperatie is gestart met een initiatiefgroep die bestaat uit:

Frans de Steur
(voorzitter)

Henk Groenendal
(secretaris en waarnemend penningmeester)

 

Wessel Ganzevoort
(bestuurslid algemene zaken)

 

Johan Mollenhof
(algemeen medewerker)

 

Martien Pater
(communicatie en marketing)

Frans Mellink
(communicatie en marketing)

 

Adviseur van de initiatiefgroep:
Wout Dekkers  
(financiën en beleid)

Veelgestelde vragen

Hier vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen.


1| Wat is Energie Coöperatie Vorden?

Energie Coöperatie Vorden is een ledencoöperatie van en voor alle inwoners van Vorden en omstreken.
De leden zijn dus samen de eigenaar van de coöperatie en iedereen mag stemmen in de Algemene Ledenvergadering. We streven ernaar om een grote bijdrage te leveren aan het energieneutraal worden van de gemeente Bronckhorst in 2030. Onze bijdrage daaraan is met name het uitvoeren van het postcoderoos-project rondom de postcode 7251.Afhankelijk van wat de leden willen, kunnen we ons ook gaan bezighouden met andere collectieve projecten van en voor de leden.

2| Wat is de Regeling Verlaagd Tarief of de Postcoderoosregeling?

De Regeling Verlaagd Tarief (= verlaging energiebelasting) is de officiële naam van wat we vaak de postcoderoosregeling noemen. De regering heeft dit systeem bedacht voor mensen die geen zonnepanelen op hun eigen dak kunnen plaatsen. Deze mensen kunnen zich verenigen in een coöperatie en dan op een dak van een boerenschuur of bedrijf een collectief zonnepanelensysteem plaatsen. Via een energiebedrijf komt de stroom dan bij de leden. Als je deelneemt aan de Regeling Verlaagd Tarief hoeft er voor de opgewekte stroom die je via de coöperatie afneemt over de eerste 10.000 kWh geen energiebelasting te worden betaald. <br />
Bij een traditionele postcoderooscoöperatie betaal je afhankelijk van je verbruik een aantal duizenden euro’s om te investeren en krijg je zelf de energiebelasting terug.
Bij onze coöperatie hoef je maar een paar tientjes te betalen en krijg je zelf een deel van de energiebelasting in de vorm van korting terug en krijgen wij als coöperatie de rest van de energiebelasting. Dat gebruiken we voor de rente en aflossing en alle andere kosten.

3| Wat is een postcoderoos?

De zogenoemde postcoderoos of postcoderoosgebied werd aanvankelijk (per 1-1-2014) bepaald door de postcode van 4 cijfers waarin de productie-installatie lag. De postcoderoos was toen de postcode waarin de productie-installatie lag, plus de direct daaraan grenzende postcodes van 4 cijfers. Ook postcodes die alleen raken met een ‘punt’ (bijvoorbeeld in een ‘meerpostcodenpunt’) horen bij de postcoderoos. Per 1-1-2016 is het begrip postcoderoos verruimd: De installatie hoeft zich niet meer in het midden (de knop) van een zogenoemde postcoderoos te bevinden maar mag ook in een van de ‘blaadjes’ gerealiseerd zijn. Dit maakt het voor coöperaties mogelijk om ook locaties voor energieopwekking in de randen van de postcoderoos te benutten (in de wandelgangen wordt al gesproken over de postcoderups).
Alle inwoners die in een postcoderoosgebied wonen kunnen profiteren van de belastingkorting.
Wil je meer weten over de postcoderoosregeling. Op deze website vind je een zeer uitgebreide uitleg over de regeling.

4| Waarom heet het de postcoderoosregeling?

De naam postcoderoosregeling is bedacht omdat het afhankelijk is van waar je woont aan welk dak je kunt deelnemen. Als coöperatie kies je een postcoderoosgebied. Dit bestaat uit een postcode van 4 cijfers die de kern vormt (de roos) en alle postcodes die eraan grenzen. Als in dat gebied een op een Vordens Zonnedak een zonnepanelensyteem wordt gelegd kunnen alle mensen die in dat gebied wonen lid worden en dus deelnemen.

Op onderstaande kaart zie je de postcodes in Vorden. Door als coöperatie slim de gebieden te kiezen, zorgen we ervoor dat alle inwoners in de gemeente kunnen bereiken.

5| Wat is het verschil tussen een traditionele postcoderooscoöperatie en Energie Coöperatie Vorden?

Het belangrijkste verschil is dat je niet zelf hoeft te investeren in de zonnepanelen en dus ook kunt deelnemen als je geen eigen geld hebt of geen eigen geld wilt besteden aan zonnepanelen.

Als je wel eigen geld hebt kun je investeren door het beschikbaar stellen van een achtergestelde lening aan de coöperatie met een rendement van 5% per jaar.

Het tweede verschil is dat iedereen die lid wordt bij ons hetzelfde per kWh betaald. Het maakt dus niet uit van welk dak je de stroom krijgt. We tellen namelijk alle opbrengsten bij elkaar op. Dit is belangrijk zodat niet alleen de meest gunstige daken kunnen deelnemen en daar iedereen stroom van wil krijgen. Bij ons kunnen zowel zuiddaken als oostwestdaken deelnemen. De opbrengst per dak is verschillend, maar voor leden maakt dat geen verschil. Dakeigenaren krijgen betaald naar rato van de opbrengst van hun dak, dus voor hen maakt het wel verschil.

Doordat we als coöperatie goedkoop geld kunnen lenen om te investeren, kun je het voordeel van de teruggave energiebelasting gebruiken voor meerdere dingen:
* Een flinke korting op de energieprijs voor de leden van 4 cent inclusief btw op de kale stroomprijs.

* Een reële vergoeding voor dakeigenaren per opgewekte kWh stroom (1,25 cent per kWh per jaar).

* Een goed rendement op de achtergestelde lening van 5% per jaar, dus € 5,– per € 100,– die je leent aan de coöperatie en elk jaar terugbetaling van 1/15 van het leenbedrag

* Werkgelegenheid in de regio door het werken met lokale en regionale installateurs en het laten uitvoeren van de administratieve werkzaamheden door betaalde krachten.

* Het resultaat van de coöperatie wordt na 15 jaar en/of tussentijds verdeeld onder de leden of besteed aan zaken die de leden belangrijk vinden.

6| Wat is een Vordens Zonnedak?

Een Vordens Zonnedak is een collectieve, relatief grote zonnestroominstallatie op het dak van een boerenschuur of bedrijf in onze eigen gemeente. Het aantal panelen varieert van 300 tot 2000. Het systeem op het dak wordt georganiseerd, gelegd, beheerd en onderhouden door Energie Coöperatie Vorden. De zonnepanelen op dit dak leveren stroom, die bestemd is voor de leden van de coöperatie.

7| Waar neem ik aan deel als ik lid word van de coöperatie?

Als lid van de coöperatie ben je deelnemer aan één van de Vordense Zonnedaken en neem je deel aan een collectieve, relatief grote zonnestroominstallatie in je eigen gemeente. Bijvoorbeeld omdat je zelf geen zonnepanelen op je eigen dak kunt of wilt leggen. Of omdat je geen geld hebt om te investeren in een eigen zonnepaneleninstallatie. Door deel te nemen zorg je ervoor dat er meer duurzame energie in onze gemeente wordt opgewekt en betaal je voor deze zelf opgewekte stroom een lager bedrag dan je normaal betaalt voor elektriciteit. Je deelt ook mee in de winst van de coöperatie. Die winst kan na 15 jaar worden betaald, maar ook tussendoor. Dat bepalen de leden van de coöperatie immers zelf, dus jij ook.

8| Wat kost het om mee te doen?

Als je mee wilt doen kost dat één keer een paar tientjes. De bijdrage wordt berekend op basis van je verbruik. Verbruik je bijvoorbeeld 4.000 kWh, dan kun je meedoen voor 85% van je verbruik. Je doet dan dus mee voor 3.400 kWh en betaalt één keer een bedrag van € 34,– om mee te kunnen doen voor een periode van 15 jaar. Daarna hoef je niets meer voor je lidmaatschap te betalen en heb je 15 jaar lang goedkope stroom uit je eigen omgeving. Dat kan omdat we het deel van de verlaging van de energiebelasting dat we over hebben nadat we alle kosten hebben betaald teruggeven aan onze leden.

9| Hoe kan ik als lid investeren in een Vordens Zonnedak?

We bieden aan leden die geld willen en kunnen investeren naast een lidmaatschap ook de mogelijkheid om zelf te investeren in een Vorderns Zonnedak. Van het totale 9 investeringsbedrag betalen de leden ongeveer 1% als lidmaatschap, 75% lenen we goedkoop en voor 24% van dat bedrag kunnen leden zelf investeren. . Ze kunnen dat doen door geld beschikbaar te stellen aan de coöperatie in de vorm van een achtergestelde lening. Over deze lening krijg je 5% rente per jaar, 15 jaar lang en na afloop ontvang je het volledige bedrag terug. Ieder lid krijgt de mogelijkheid om aan te geven of hij of zij hieraan mee wil doen en voor welk bedrag. Als het totaal opgegeven bedrag hoger is dan er beschikbaar is, worden de bedragen naar rato van het verbruik toebedeeld aan de leden.

Voorbeeld: Bij een investering van 200.000 euro betalen de leden aan lidmaatschap samen € 2.000,–. Er wordt door de coöperatie € 150.000,-geleend en er is € 48.000,– beschikbaar aan ruimte om te investeren door de leden. Dit gebeurt in de vorm van een Achtergestelde Lening, die in eerste instantie aan de leden wordt aangeboden.

10| Kan iedereen meedoen?

Iedereen in Vorden en omgeving kan meedoen, zowel zowel huurders, woningeigenaren als ondernemers. Omdat er gekeken wordt naar waar je woont, kun je soms niet aan alle daken meedoen, maar er is altijd een dak waar je wel aan mee kunt doen. Als je je aanmeldt en je vult je postcode in, zie je vanzelf aan welke daken je mee kunt doen.

De enige voorwaarden zijn dat je een eigen energierekening hebt en je mag meedoen voor maximaal 10.000 kWh (een gemiddeld huishouden verbruikt jaarlijks ongeveer 3.500 kWh).

Ondernemers kunnen alleen meedoen voor de eerste 10.000 kWh en als ze een aansluiting hebben met een maximale doorlaatwaarde van 3 x 80 ampère.

11| Kunnen huurders ook meedoen?

Ja, mensen die in een huurwoning wonen kunnen ook meedoen. De huurder moet wel een zelfstandige afnemers zijn van elektriciteit. Het energiebedrijf levert energie aan de huurder en kan de energiebelasting verrekenen.

Wanneer je een huurcontract hebt waar je de energiekosten aan de verhuurder betaalt en dus niet zelf aan een energieleverancier kun je helaas niet meedoen. Je kunt dan wel helpen door elektriciteit in onze gemeente groener te maken door te vragen of je verhuurder over wil stappen op 100 % Nederlandse groene stroom.

12| Kan ik ook deelnemen als ik zelf zonnepanelen heb?

Als je zelf zonnepanelen hebt, maar niet voldoende voor je totale verbruik aan stroom kun je ook lid worden van de coöperatie. In dat geval bepaal je eerst welke hoeveelheid stroom je nog niet zelf opwekt en voor 85% van dat verbruik kun je dan deelnemen. Dus verbruik je bijvoorbeeld 5.000 kWh per jaar en wekken je zonnepanelen 3.000 kWh per jaar op. Dan kun je je aanmelden en deelnemen voor 1.700 kWh per jaar aan de coöperatie.

13| Wat is de minimumdeelname?

De minimumdeelname is 100 kWh per jaar. Daarvoor betaal je een eerste inleg van € 1,–. We hebben daarvoor gekozen zodat ook mensen met eigen zonnepanelen of mensen die een aandeel hebben in een windproject en die graag lid willen worden van de coöperatie ook kunnen deelnemen.

14| Wie kunnen er niet meedoen?

Als je energie wordt verrekend in de huurprijs, kun je helaas niet meedoen. Datzelfde geldt voor ondernemers met een grootverbruikersaansluiting groter dan 3 x 80 ampère.

15| Ben ik als lid van de coöperatie ook aansprakelijk?

De coöperatie is een coöperatie U.A. Dat staat voor Uitgesloten Aansprakelijkheid. Dit betekent dat de leden niet aansprakelijk gesteld kunnen worden. Energie Coöperatie Vorden is juridisch eigenaar van de zonnestroominstallatie en dus aansprakelijk. Hiervoor is de coöperatie verzekerd. Mocht er zich toch een situatie voordoen waarin de schade aan de panelen niet verzekerd is (in geval van onverzekerde situaties, denk aan oorlog of natuurramp), dan stopt het project. In dat geval zijn de leden enkel het lidmaatschapsgeld van een paar tientjes “kwijt”.

16| Zijn er financiële risico’s verbonden aan mijn deelname?

Als lid zijn er in de praktijk geen financiële risico’s. Je legt een paar tientjes in en deze inleg van 1% van je verbruik via de postcoderoosregeling wordt pas geïncasseerd zodra er voldoende leden zijn en het project doorgaat. Er is een theoretisch risico dat de energiebelasting en de stroomprijzen allebei aanzienlijk dalen en we daardoor een lager bedrag aan korting dan de 4 cent kunnen betalen. Maar dat is niet de verwachting en je beslist hier ook zelf over mee. Maar dan nog blijf je altijd financieel voordeel houden, alleen kan dat in theorie dan wat lager zijn.

Voor leden die ook investeren zijn de risico’s iets groter omdat ze hun geld uitlenen in de vorm van een achtergestelde lening. Dat betekent dat de bank die 75% leent voorgaat op de investerende leden. Het risico ontstaat bij het optreden van een onverzekerde calamiteit (oorlog of natuurramp) en als gelijktijdig zowel de energiebelasting als de stroomprijzen aanzienlijk dalen. In dat geval bestaat er een risico dat we een lager rendement dan 5% kunnen uitbetalen.

17| Ik zie op mijn energierekening al een energiebelastingkorting staan, hoe zit dat?

Dit is de heffingskorting (ook wel ‘vermindering energiebelasting’). Dit staat los van de korting die je ontvangt door deelname aan een zonnedak in Vorden en omgeving. Bij deelname ontvang je dus beide kortingen. De Belastingdienst meldt het volgende (dd.13-1-2017): ‘Wij zien een deel van het energieverbruik als basisbehoefte. Daarom verminderen wij de energiebelasting met een bedrag per jaar per elektriciteitsaansluiting. De vermindering geldt alleen voor onroerende zaken met verblijfsfunctie (zoals een huis of kantoor).’ In 2018 is het bedrag van de heffingskorting € 373,33 inclusief btw.

18| Wat gebeurt er als ik verhuis?

Als je verhuist binnen de postcoderoos verandert er niets. Je blijft gewoon meedoen aan het postcoderoos project. Wanneer je binnen Vorden verhuist en daardoor niet meer valt onder de postcode van het dak waarvoor je je hebt aangemeld, gaan we zorgen dat je over kunt stappen naar een ander Zonnedak in Vorden of omgeving. Wij verzorgen die administratie en overstap voor je.

Als je echt naar buiten de gemeente Bronckhorst gaat verhuizen en je ook niet via een postcode in een buurgemeente nog kunt blijven deelnemen, dan kun je niet langer meer deelnemen aan de coöperatie.

In dat geval zullen we de door jou aangemelde stroom verdelen over andere leden of een lid van de wachtlijst je stroom laten overnemen.
Voor jezelf zijn hier geen kosten aan verbonden en je hoeft hiervoor ook niets te doen, behalve ons natuurlijk je verhuisbericht toe te sturen.

Voor het overige verwijzen we naar onze statuten, die op de site staan en ze zijn ook op te vragen via energiecooperatievorden@gmail.com

19| Met wie doe ik zaken met een Vorderns Zonnedak?

De Vordense Zonnedaken worden gerealiseerd door de Energie Coöperatie Vorden. Zij is economisch en juridisch eigenaar van het zonnepanelensysteem en dit wordt gewaarborgd door een Recht van Opstal, vastgelegd bij de notaris, met de dakeigenaar of de eigenaar van de grond.

20| Hoe neem ik deel?

Alle Vordernse Zonnedaken staan op www.energiecooperatievorden.nl. Via de website kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief. Vanaf dat moment houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen. Via de site kun je je ook aanmelden als lid. Je ontvangt dan een ledenovereenkomst met de gemaakte afspraken. Je ledenbijdrage innen we pas als het project doorgaat. Je kunt ervoor kiezen om ook klant te worden bij de energieleverancier van de coöperatie en daarbij aangeven dat je over wilt stappen op het moment dat de zonnepanelen stroom gaan leveren. Over de keuze met welke leverancier de coöperatie gaat samenwerken houden we je op de hoogte.

21| Kan ik zelf mijn dak uitkiezen?

Je mag een voorkeur aangeven voor het dak waarvan je de stroom wilt hebben. We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met die voorkeur. Maar het kan zijn dat er leden zijn die vanwege hun postcode alleen maar van bepaalde daken gebruik kunnen maken. Die gaan dan voor bij de toewijzging.

22| Hoe verloopt de aanmelding?

Je kunt je aanmelden als lid en je kunt je aanmelden als lid en klant.

Als je alleen lid wilt worden, vul je je gegevens in en zorgen wij dat je een ledenovereenkomst krijgt.

Als je lid en klant wilt worden heb je twee opties. Je kunt invullen dat je zo snel mogelijk klant wilt worden en invullen dat je klant wilt worden op een bepaalde datum (dit mag 6 maanden vooruit liggen).

Als je langer dan 6 maanden later klant wilt worden (omdat bijvoorbeeld je contract nog langer loopt) kan dat op dit moment nog niet en moet je er dus voor kiezen om alleen lid te worden. Je kunt dan later klant worden. Let dan wel op dat je leverancier de Regeling Verlaagd Tarief toepast.

23| Kan ik ook overstappen met gas naar de coöperatie?

Je kunt ook gas afnemen via onze coöperatie. Dit levert ook voordeel op voor de coöperatie. Voor elke gasklant ontvangt de coöperatie elk jaar een bedrag van de energieleverancier van de coöperatie. Dit bedrag hebben we zelf niet nodig en gaat rechtstreeks als voordeel naar een lid dat met gas overstapt. Dit gaat in de vorm van korting op het toch al lage vastrechttarief.

24| Welk gas levert de coöperatie?

Als je overstapt met gas via de coöperatie naar om krijg je CO2 gecompenseerd gas. Dit betekent dat het gas dat we je leveren is vergroend. Gas is niet duurzaam en we willen ook een duurzame warmtevoorziening. om heeft als doel om in 2030 de warmtevoorziening geheel duurzaam in te vullen zodat er geen fossiel gas meer nodig is. Tot die tijd wordt het gas dat we je leveren vergroend.

25| Wanneer is mijn deelname definitief?

Je deelname is pas definitief op het moment dat het project waarvoor je je hebt opgegeven, of waaraan wij je hebben toegewezen definitief doorgaat.

26| Hoe lang loopt mijn deelname?

De looptijd van de overeenkomst is voor 15 jaar, want zolang geldt de belastingkorting via de overheidsregeling. Dat klinkt lang, maar als je zelf zonnepanelen zou nemen, zou je ook een investering doen voor een product dat zo’n 25 jaar meegaat.
Wanneer je wilt of moet stoppen, bijvoorbeeld omdat je verhuist, kun je je deelname meeverhuizen als je in Vorden blijft wonen en soms ook als je een buurgemeente gaat wonen.

De landelijke regeling waaraan Energie Coöperatie Vorden gebonden is stelt ons helaas als voorwaarde dat je in het postcodegebied moet blijven wonen (zie ‘postcoderoos’ voor meer informatie). Zie hiervoor ook de informatiebrochure.

 

27| Hoe bespaar ik kosten door lid te worden, welk voordeel levert deelname mij op?

Je legt een paar tientjes in voor het lidmaatschap en hebt 15 jaar recht op korting op je energierekening. De hoogte van je voordeel is afhankelijk van de stroom die je afneemt. Je betaalt in die 15 jaar verder geen enkele bijdrage als lid. Je deelt wel mee in winst en uitkeringen en voordelen van andere projecten waartoe de leden besluiten.

28| Hoe ziet dat jaarlijks terugkerend financieel voordeel eruit?

Je voordeel is 4 cent per kWh als je alleen lid wordt en 4 cent per kWh.

Als je een vergelijking wilt maken met wat je nu betaalt, kun je via de site een dak kiezen en je postcode en verbruiksgegevens invullen. Direct bij de eerste stap zie je dan rechts wat je maandlasten enz. zijn. Dan kun je een vergelijking maken met je huidige lasten.

Vind je het lastig om zelf een vergelijking te maken, dan kunnen wij dat ook voor je doen. Neem dan contact met ons op.

29| Waar liggen de Vordense Zonnedaken?

Er zijn op dit moment nog geen Vordense Zonnedaken gerealiseerd. Er zijn wel een aantal daken geselecteerd en berekend. De ledenwerving draait op volle toeren. Eind oktober 2018 hadden zich al 60 personen als lid van de coöperatie aangemeld.

30| Ben ik dan ook eigenaar van de zonnepaneleninstallatie?

De Energie Coöperatie Vorden is eigenaar van de panelen. Als lid ben je op jouw beurt (mede)eigenaar van de coöperatie (zie vraag ‘waar neem ik aan deel als ik lid word van de coöperatie?). Met de inleg van 1% van je stroomverbruik voor deelname wordt de Vordens Zonnedak-stroominstallatie voor een klein stukje gefinancierd. Het resterende deel van de investering komt binnen van de investeerders met een achtergestelde lening en van de bank.

Energie Coöperatie Vorden zorgt ook voor alle organisatorische bijkomstigheden zoals het afsluiten van een verzekering voor de installatie en de (onderhouds-)contracten, maar ook zaken als de boekhouding worden verzorgd. Dit is zo geregeld zodat externe partijen, zoals een installateur of een verzekering, niet hoeven te schakelen met tientallen verschillende deelnemers, maar met één coöperatie. De coöperatie is immers ook eigenaar van de installatie.

31| Wat gebeurt er met de zonnestroominstallatie na de looptijd van 15 jaar?

Na 15 jaar is het project afgelopen en kan een lid overstappen naar een nieuw dak (mits de regeling dan nog bestaat). De zonnepaneleninstallatie wordt dan ofwel van het dak verwijderd en verkocht, ofwel hij wordt overgedragen aan de dakeigenaar.

32| Wat zijn de algemene voorwaarden van Vordens Zonnedak?

Energie Coöperatie Vorden heeft geen algemene voorwaarden. Voor de levering van energie gelden de algemene voorwaarden van de energieleverancier waar de coöperatie mee samenwerkt. We kennen wel een ledenovereenkomst die we met elk lid afsluiten en hebben ook een uitgebreide informatiebrochure opgesteld.

33| Moet ik lid worden van de coöperatie om mee te kunnen doen?

Ja, dit is verplicht. Anders kun je volgens de wet niet meedoen aan de postcoderoosregeling.

34| Word ik klant van Energie Coöperatie Vorden?

Nee, je wordt geen klant van de Energie Coöperatie Vorden. De coöperatie is zelf geen energieleverancier, daarvoor heb je een leveringsvergunning nodig. We zijn wel wederverkoper. Dat betekent dat je via ons klant kunt worden van de energieleverancier waar we mee samenwerken. En die levert de stroom, die met onze zonnepaneleninstallaties wordt opgewekt, aan onze leden.

35| Kan ik ook meedoen als ik niet in Vorden woon?

De inwoners van omliggende gemeenten met postcodes die grenzen aan de postcode van Vorden 7251 kunnen meedoen.

36| Welke postcodes uit omliggende gemeenten kunnen meedoen?

Dat zijn, naast 7251, de postcode van Vorden.
De postcodes:7207, 7231, 7232,7233, 7234, 7241, 7244, 7255 en 7261

Zie ook de “Postcodecheck” onder de knop “Voordelen lidmaatschap”

37| Moet de zonnestroominstallatie in de buurt staan?

Als coöperatie hebben we de postcodegebieden zo gekozen dat iedereen in Vorden mee kan doen. Maar er zijn bepaalde postcodes die door hun ligging minder mogelijkheden hebben om deel te nemen. Zij kunnen dus aan bepaalde daken niet deelnemen. We zorgen ervoor dat deze dan met voorrang toegewezen worden aan het dak waar ze wel gebruik van kunnen maken.

38| Wat moet ik doen als ik een nog langer doorlopend contract met mijn huidige energieleverancier heb?

Wanneer je voor de datum van de afloop van je contract overstapt, kun je te maken krijgen met een boete. Energie Coöperatie Vorden kan je daarvoor niet compenseren.
We kunnen je boete wel verrekenen met de korting die je bij ons krijgt.

De boete is afhankelijk van de lengte van je nog lopende contract. De boete is per product (stroom en gas) en de meeste energieleveranciers hanteren deze maximale boete.

Resterende looptijd maximale opzegvergoeding per product (stroom – gas)

  • Looptijd korter dan 1,5 jaar: € 50,– voor stroom en € 50,– voor gas.
  • Looptijd tussen 1,5 en 2 jaar: € 75,– voor stroom en € 75,– voor gas.
  • Looptijd tussen 2 en 2,5 jaar: € 100,– voor stroom en € 100,– voor gas.
  • Looptijd langer dan 2,5 jaar: € 125,– voor stroom en € 125,– voor gas.

Vooralsnog lijkt het erop dat je kunt kiezen uit vier mogelijkheden:

  1. overstappen en de boete accepteren, vooral interessant wanneer je voordeel groter is dan de boete.
  2. niet overstappen en de administratieve bijtelling van € 50,- per jaar accepteren. Dit bedrag is een jaarlijkse contributie voor de extra kosten die we dan als coöperatie moeten maken. Verzeker je er dan wel van dat je energieleverancier de energiebelasting wil verrekenen.
  3. Voorlopig niet meedoen aan een project en wachten tot aan een volgend zonnestroomproject kunt meedoen. Je kunt je dan wel aanmelden als lid en je opgeven voor de wachtlijst. Zodra je over kunt stappen en er is plek, wordt je gekoppeld aan een dak.
  4. Wel overstappen voor stroom en die boete accepteren en voor gas gebruik blijven maken van je huidige leverancier.

In alle gevallen kunnen we een specifieke berekening voor je situatie maken.

39| Wie is de energieleverancier van de coöperatie?

Energie Coöperatie Vorden is nog bezig met de keuze voor een energieleverancier.

40| Wat gebeurt er als ik niet kan of wil overstappen naar de energieleverancier van de coöperatie?

Wanneer je niet overstapt moet de verrekening gebeuren door je eigen energieleverancier. Je krijgt van Energie Coöperatie Vorden een brief waarin staat op hoeveel energiebelasting je terug krijgt.

En een brief met factuur met daarin welk deel van de energiebelasting je zelf mag houden en welk deel je aan de coöperatie moet afdragen.

De eerste brief over hoeveel energiebelasting je recht hebt, moet je inleveren bij je eigen energieleverancier. Informeer van tevoren of je energieleverancier wil meewerken aan de teruggave van de energiebelasting. We zullen op de website informatie te geven over welke energieleveranciers hieraan niet meewerken.

41| Word ik een energieleverancier?

Nee, je wordt geen energieleverancier. De Energie Coöperatie Vorden ook niet. De stroom wordt teruggeleverd aan het net en wordt door Energie Coöperatie Vorden verkocht aan de energieleverancier.
Bij voorkeur kun jij de stroom dan weer afnemen van deze energieleverancier, waarvan Energie Coöperatie Vorden wederverkoper is.
Je krijgt 100% duurzame lokale stroom tegen een eerlijke prijs met een aanzienlijke korting.

42| Ik heb nog meer vragen?

Meer informatie kun je vinden op de website en in de informatiebrochure.

Natuurlijk kun je ook vragen stellen via het formulier op de website, of door het sturen van een mail naar energiecooperatievorden@gmail.com.

Wanneer je je telefoonnummer vermeldt kunnen we je ook terug bellen.

Contact

Wil je meer info ontvangen of heb je nog vragen? Vul dan ons contactformulier in.

/*Unknown Error preg_replace_callback(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 11 | /home/energiec/public_html/wp-content/plugins/cornerstone/includes/classes/styling/class-styling.php | 140*//*Unknown Error preg_replace_callback(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 11 | /home/energiec/public_html/wp-content/plugins/cornerstone/includes/classes/styling/class-styling.php | 140*/

Projecten


Wil je ook meer rendement uit lokale energie halen?

Op dit moment (eind december 2018) zijn er gesprekken met een aantal dakeigenaren in Vorden en omgeving, die hun dak beschikbaar willen stellen voor het plaatsen van zonnepanelen. De oppervlakte van een schuin dak moet minimaal 400 m2 zijn (goed voor minimaal 200 zonnepanelen) en van plat dak minimaal 800 m2. Belangstellenden kunnen zich melden door een mail te sturen naar: energiecooperatievorden@gmail.com

Postcodecheck

Staat jouw postcode op de kaart, dan kan je lid worden
en profiteren van lokale en duurzame energie!

Energie Cooperatie Vorden

Wat zijn de voordelen?


Lokale duurzaamheid

Als lid van Energie Coöperatie Vorden draag je bij aan lokale duurzaamheid.

Mede-eigenaar maar geen risico

Je bent mede-eigenaar van de coöperatie maar je loopt geen financieel risico.

Profiteren van opbrengsten

Je praat mee, beslist mee en profiteert mee van de opbrengsten van de coöperatie.

Korting op de energiebelasting

Krijg je 4 cent korting op de kWh prijs, gebaseerd op de nu geldende energiebelasting.

Aantrekkelijke rente

Ontvang je een aantrekkelijke rente wanneer je deelneemt aan de uitgifte van een achtergestelde lening.


Ik wil lid worden!

Agenda

Nul op de meter!

Op de onderstaande agenda kunt u evenementen zien waar Energie Cooperatie Vorden aanwezig zal zijn.

/*Unknown Error preg_replace_callback(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 11 | /home/energiec/public_html/wp-content/plugins/cornerstone/includes/classes/styling/class-styling.php | 140*//*Unknown Error preg_replace_callback(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 11 | /home/energiec/public_html/wp-content/plugins/cornerstone/includes/classes/styling/class-styling.php | 140*/

Geen evenementen gevonden!

NIEUWS

Hier komt hele goede content, keep you posted!

Image

Aanmelden voor duurzame energie!

Intentieverklaring

Ik neem in principe deel aan een zonneproject van Energie Coöperatie Vorden


Persoonsgegevens

N.B.: Het project gaat door als we subsidie krijgen van de provincie Gelderland. Na een positief bericht daarover
beslis je of je daadwerkelijk deelneemt aan het project. Pas wanneer de opdracht tot het plaatsen van de
zonnepanelen is gegeven krijgt U het verzoek de kosten voor het lidmaatschap van de coöperatie, middels een
eenmalige machtiging, te voldoen.